Om Bilpoolarna

Bilpoolarna

Bilpoolarna i Uppsala är en ekonomisk förening, utan vinstintresse. Syftet är att erbjuda bilar till medlemmarna säkert, miljövänligt och billigt.
Som medlemmar välkomnas såväl privatpersoner som företag och föreningar.
Av praktiska skäl måste du ha tillgång till och vara någorlunda kunnig i Internet och e-post.

Adress

Bilpoolarna i Uppsala Ekonomisk förening
BOX 3028
750 03 Uppsala

Telefon

0707 96 04 20, till bokningsjouren. Eller ring ordförande, se nedan.

Plusgiro

133 15 36 – 1

Registrerings-
nummer

76 96 03 – 01 59

Ordförande

 

Anders Holm. Tel. 073-905 40 10
e-post kontakt<at>bilpoolarna.se

Historik

Bilpoolarna bildades på initiativ av Uppsala Naturskyddsförening 1998.
UNF har fortsatt att stödja bilpoolstanken genom marknadsföringskampanjer, föredrag och pressmeddelanden.

Idag

Idag består föreningen av drygt åttiotal medlemmar och fem organisationer som tillsammans äger, brukar och sköter åtta bilar. Varje medlem bidrar med en del av det arbete som krävs.

Arbetsgrupper

Alla medlemmar arbetar i minst en av de sex grupperna:
Styrelsen representerar föreningen utåt, ansvarar för utveckling och administration.
Informationsgruppen sköter denna hemsida och annat informationsmaterial.
Fordonsgruppen ansvarar för bilarnas underhåll, besiktning, nyanskaffning och försäljning.
Ekonomigruppen sköter räkenskaper, rapporterar medlemmarnas kontoställning, lägger upp och bevakar budget.
Bokningsgruppen har översyn över bokningsläget och sköter bokning av externbilar.
PR-gruppen analyserar hur vi ska kunna få en lagom mix av enskilda och företag för att få en jämn uthyrning av bilarna över dygn och veckodagar, samt hur vi ska rekrytera fler medlemmar.

Hemsidan

Hemsidan består av en offentlig och en lösenordsskyddad del. Synpunkter skickas till webmaster@bilpoolarna.se. Design och konstruktion Panterdata.