Medlemskap

Vem kan bli medlem?

Privatpersoner, föreningar och företag är välkomna som medlemmar i Bilpoolarna. Du måste ha körkort som är giltigt i Sverige för att bli medlem eller ha nyttjanderätt. Om du inte har körkort som är giltigt i Sverige kan du vara passiv medlem, men då får du  inte boka eller använda föreningens bilar.

Huvudmedlem & nyttjanderätt

Varje hushåll måste ha en huvudmedlem. Den som är mantalsskriven i samma hushåll som en medlem kan beviljas nyttjanderätt. Med nyttjanderätt menas rätt att använda föreningens fordon och att delta i föreningens verksamhet. Ett företag betraktas som en medlem.

Hur blir jag medlem?

När du ansökt, blivit godkänd av styrelsen, har betalat din andel och har genomgått introduktion är du medlem.

Kostnader för andel, återfås efter utträde

Huvudmedlem: 5000 kr.
Medlem med nyttjanderätt: 500 kr.

Övriga kostnader

Årsavgiften är 1200 kr/år och hushåll och debiteras vid årsskiftet. För inträdesåret betalar du 100 kr per månad som du varit medlem.

Kostnaderna för bilarna täcks genom tim- och kilometeravgifter. Dessa varierar beroende på bilstorlek, bensinpriset och andra faktorer. Aktuella kostnader

Hur ansöker jag om medlemskap?

Du ansöker genom att fylla i medlemsansökan här på hemsidan.  Styrelsen beslutar om godkännande av din ansökan, och kontaktar dig därefter. Då ska du betala din andel och när styrelsen har fått den kallas du till introduktion. Du ska anmäla till föreningens kassör så fort du har betalat in din andel. Adressen är ekonomi@bilpoolarna.se

Vid introduktionen får du medlemsbevis, nyckel och smartcard, får lära dig hur du bokar bil och kan passa på att ställa frågor. Nu kan du boka och köra våra bilar och är äntligen medlem. Vid introduktionen läggs du in i hemsidans och bokningssystemets register och får ID och lösenord, vilka behövs för att kunna använda bokningssystemet och titta på hemsidans skyddade sidor.

Vid introduktionen får du medlemsbevis, nyckel och smartcard, får lära dig hur du bokar bil och kan passa på att ställa frågor. Nu kan du boka och köra våra bilar och är äntligen medlem. Vid introduktionen läggs du in i hemsidans och bokningssystemets register och får ID och lösenord, vilka behövs för att kunna använda bokningssystemet och titta på hemsidans skyddade sidor.

Hur lång tid tar det att bli medlem?

Det tar ungefär en månad från det du skickat ansökan tills du kan köra föreningens bilar. Under semestertider tar det litet längre tid.

Vilka skyldigheter har jag som medlem?

När du blir medlem ingår du ett avtal med föreningen och är medlem i en kooperativ ekonomisk förening. Det är inte alls samma sak som att vara kund hos en biluthyrare. Du binder dig för minst ett år och måste följa våra stadgar och ordningsregler.

Du måste hålla dig informerad om bilpoolens arbete och läsa meddelanden på interna hemsidan och den e-post som skickas ut.  Du måste också se till att vi har korrekta kontaktuppgifter om dig.

Du måste också ställa upp med eget arbete, vilket gör att vi kan hålla kostnaderna nere. Varje år bestämmer årsmötet hur många timmar som bilpoolen kan kräva av medlemmarna, just nu är det 40 timmar. En arbetsmäklare fördelar arbetet. Det finns olika typer av arbete, och vi försöker ordna det så att det passar ihop med dina önskemål, men du måste också anpassa dig till den grupp du tillhör.

Det är önskvärt att du lojalt bidrar till föreningens utveckling och att du är styrelsemedlem någon gång. Och att du kommer på årsmötet och höstmötet förstås.

Och om man vill gå ur av någon anledning?

Du måste ha varit medlem minst ett år innan du kan ansöka om utträde. När du bestämt dig att gå ur bilpoolen ska vi ha en ifylld utträdesblankett senast sista september för att ditt medlemskapet ska upphöra vid årsskiftet. Blankett finns på den skyddade hemsidan. Du måste räkna med ytterligare en tid innan du får tillbaks din insats. Se också Stadgarna.

Varje medlemshushåll måste ha en medlem som har betalat hela insatsen 5000 kr. Om en medlem går ur föreningen, måste en nyttjanderättsinnehavare i hushållet betala in resterande insats för att bli medlem och vara kvar i bilpoolen.